Про компанію

Екологічна лабораторія  - це засіб здійснення контролю  стану навколишнього  природного середовища та його змін в результаті впливу господарської та інших діяльностей.                                                                                     

«Еко Смарт Лабораторія» укомплектована кваліфікованим персоналом і    необхідними ресурсами (приміщеннями, засобами вимірів, випробувальним і  допоміжним обладнанням, матеріалами, реактивами, нормативною базою), які  дозволяють реалізувати різні методи хімічного аналізу. Співробітники лабораторії   мають   вищу профільну освіту, володіють великим практичним досвідом у вирішенні  завдань,  що належать до сфери  хімічного аналізу та інструментальних вимірів,  регулярно   проходять курси підвищення кваліфікації.

 

Ми пропонуємо широкий спектр послуг для організацій любої форми власності, які допоможуть вашому підприємству значно скоротити витрати, а також відповідати вимогам законодавства України в сфері охорони навколишнього природного середовища.

  1.    Інструментально-лабораторний аналіз викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

 •     Аналіз викидів забруднюючих речовин від газоочисного обладнання та котельні
 •     Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 •     Розробка паспорта на газоочисну установку (ГОУ): циклон, фільтр, камера та інше;
 •     Перевірка ефективності роботи ГОУ;
 •     Аналіз викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел;
 •     Виміри якості повітря, а також властивості викидів забруднюючих речовин на промислових підприємствах, заміри в санітарно-захисній зоні, а також атмосфери робочих місць;
 •     Коригування результатів інвентаризації, яке стало необхідним в наслідок модернізації підприємства, появою нових джерел викидів, зміни режимів роботи обладнання або  складу сировини, що використовується  на виробництві та ін.

 

  2.    Лабораторний аналіз води:

 •    Аналіз питної води;
 •    Аналіз зворотної води: стічні, шахтні, кар’єрні, дренажні, лляльні;
 •    Аналіз поверхневої (або підземної) води;

 

  3.     Лабораторний аналіз ґрунту:

 •    Скорочений аналіз ґрунту: вміст поживних елементів (нітратний азот, амонійний азот).

         

              4.     Освітлення робочої зони виробничих приміщень, робочі місця

 

  Лабораторія «Еко Смарт Лабораторія» надає свою допомогу для рішення наступних задач:

 • -      Розробка проектної документації;
 • -      Оцінка впливу на довкілля та безпеки виробництва;
 • -      Отримання сертифікатів;
 • -      Проходження екологічного нагляду державних контролюючих органів

 

         Ми гарантуємо високий рівень якості виконаних робіт та максимально стислі терміни.

Співробітництво з «Еко Смарт Лабораторією» дасть Вам можливість отримати якісні результати у найкоротший термін за доступною ціною! 

                                         

 

                 Cвідоцтво та галузь акредитації