Про компанію

Екологічна лабораторія  - це засіб здійснення контролю  стану навколишнього  природного середовища та його змін в результаті впливу господарської та інших діяльностей.                                                                                     

«Еко Смарт Лабораторія» укомплектована кваліфікованим персоналом і    необхідними ресурсами (приміщеннями, засобами вимірів, випробувальним і  допоміжним обладнанням, матеріалами, реактивами, нормативною базою), які  дозволяють реалізувати різні методи хімічного аналізу. Співробітники лабораторії   мають   вищу профільну освіту, володіють великим практичним досвідом у вирішенні  завдань,  що належать до сфери  хімічного аналізу та інструментальних вимірів,  регулярно   проходять курси підвищення кваліфікації.

 

Ми пропонуємо широкий спектр послуг для організацій любої форми власності, які допоможуть вашому підприємству значно скоротити витрати, а також відповідати вимогам законодавства України в сфері охорони навколишнього природного середовища.

  1.    Лабораторно-інструментальниі дослідження викидів забруднюючих речовин:

-      Вимірювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних організованих джерел;

-      Розробка паспорта на газоочисну установку (ГОУ): циклон, фільтр, камера та інше;

-      Перевірка ефективності роботи ГОУ;

-     Дослідження повітря населених місць, проведення замірів на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови.

 

    2.   

Лабораторний аналіз води:

 

-     Аналіз питної води;

-     Аналіз зворотних  вод:

 

-      Аналіз поверхневих (або підземних) вод;

 

                3. Лабораторний аналіз ґрунту (скорочений)

                    

                   4.   Вимірювання параметрів робочих місць.                                                                         

           - шум;

            - вібрація;

            - освітлення робочої зони;

           - повітря робочої зони.

                 

  Лабораторія «Еко Смарт Лабораторія» надає свою допомогу для рішення наступних задач:

           -      Розробка проектної документації;

           -      Оцінка впливу на довкілля та безпеки виробництва;

           -      Отримання сертифікатів;

           -      Проходження екологічного нагляду державних контролюючих органів

 

       

         «Еко Смарт Лабораторія» гарантує високий рівень якості виконаних робіт у найкоротший термін за доступною ціною.

                                         

 

                 Cвідоцтво та галузь акредитації